Úradné a odborné preklady a tlmočenie s dlhoročnou praxou.

Absolvovala som  FFUK, Odbor prekladateľstva a tlmočníctva. Od roku 1990 som zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie  Ministerstvo  spravodlivosti  SR. Prekladám a tlmočím pre  štátne orgány (súdy, prokuratúra, polícia, matrika), ale  aj pre celý rad ďalších zákazníkov, ku ktorým patria domáce i zahraničné organizácie, veľké i menšie spoločnosti,  domáce i zahraničné právnické firmy, advokáti, ale aj súkromné osoby.   Pre svojich klientov  som vypracovala množstvo   úradných  prekladov  dokumentov rôzneho druhu, ako napr. výročné správy,  účtovné uzávierky,  výpisy z Obchodného registra, rodné listy, úmrtné listy, sobášne listy, rozsudky o rozvode,  vysvedčenia, diplomy, výpisy známok,  celý rad obchodných zmlúv a iných dokumentov.
Samozrejme, svojim klientom garantujem  absolútne zachovávanie mlčanlivosti.

Čítať celý článok: Hlavná stránka

 

Úradné preklady

Úradný preklad slúži pre potreby  úradov a štátnych  inštitúcií  doma alebo v zahraničí. S úradným prekladom sa zväzuje buď originál prekladaného dokumentu alebo jeho  kópia. Ak si chcete originál ponechať,  kópia musí  byť overená notárom. Tento krok nie je potrebný, ak si dokument necháte  vyhotoviť na konkrétny účel  s obmedzenou platnosťou (napr. výpis z registra trestov, ktorý platí len 3 mesiace).
čítaj ďalej >>

Úradné tlmočenie

Typické príklady úradného tlmočenia:

  • súdne pojednávania
  • zasadnutia  orgánov spoločností s medzinárodnou účasťou
  • valné zhromaždenia
  • svadby
  • priznanie otcovstva
  • skúšky v autoškole

čítaj ďalej >>

Odborné preklady

Odborné preklady obsahujú odbornú  terminológiu, ale nemusia byť overené úradným prekladateľom (bez úradnej pečiatky).
čítaj ďalej >>

Copyright © 2023 Úradné a odborné preklady a tlmočenie. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.